Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario 


Married

Matches 1 to 50 of 54

1 2 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 WILSON / WILSON  27 Sep 1861Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12411
2 WILSON / LATIMER  5 Jan 1859Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12409
3 WILSON / ELLIOTT  11 Mar 1868Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12418
4 WILSON / BURKE  29 Mar 1861Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12412
5 STEWART / SCOTT  8 Sep 1868Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12396
6 STEWART / MACDOWALL  14 Mar 1909Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11924
7 SPARLING / DACK  1 Jul 1880Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F2747247
8 SHAW / COMBA  16 Apr 1874Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11648
9 SEWARD / MCCONKIE  18 Apr 1866Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12406
10 SERSON / SERSON  6 Feb 1860Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F5912
11 SCOTT / SCOTT  22 Feb 1861Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12394
12 SCOTT / MCMUNN  2 Mar 1879Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12387
13 RICHARDSON / MCMUNN  3 Sep 1863Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12388
14 POLLOCK / MCMUNN  26 May 1874Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12385
15 PARKER / DONALDSON  19 Jun 1907Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F4548
16 NEEDHAM / NEEDHAM  20 Oct 1864Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11814
17 NEEDHAM / LOWE  13 Apr 1859Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11587
18 NAISMITH / DUNFIELD  27 Jun 1865Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12280
19 MILLER / MILLAR  11 Aug 1865Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11582
20 MILLAR / MACDOWELL  Sep 1900Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11911
21 MILLAR / CUTHBERTSON  5 Dec 1865Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11581
22 MCVICAR / RITCHIE  19 Nov 1902Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12429
23 MCMUNN / FORSYTHE  1 Jul 1879Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12378
24 MCGEE / DUNFIELD  14 Mar 1866Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12123
25 LINDSAY / SCOTT  Dec 1907Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12431
26 LENNAN / MILLAR  26 Dec 1859Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11574
27 LEDGERWOOD / GREEN  17 Apr 1862Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F5360
28 JULIAN / ROYCE  16 Oct 1907Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12427
29 JULIAN / MILLAR  9 Sep 1906Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11961
30 JACKSON / QUIGLEY  23 Mar 1871Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12383
31 HUNT / SEWARD  23 Apr 1866Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12405
32 HUNT / DONALDSON  27 Jun 1905Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F4347
33 HAISH / FORBES  18 Oct 1859Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12376
34 GROVES / WILSON  20 Oct 1870Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12417
35 GROVES / SCOTT  19 Oct 1904Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12424
36 GREEN / DONALDSON  12 Nov 1901Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F4550
37 GILLARD / MILLAR  14 Jun 1905Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F10553
38 GIBBONS / STEEN  11 Nov 1878Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F7276
39 FORSYTHE / INGLIS  26 Jul 1871Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12377
40 ELLIS / STEEN  24 Dec 1860Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12399
41 DOUGLAS / SHAW  25 Nov 1902Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11944
42 DONALDSON / JOHNSTON  8 Jul 1908Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12421
43 DICKSON / MCDONALD  14 Dec 1865Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F9584
44 CROZIER / JOHNSTON  6 Sep 1904Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F6744
45 CROZIER / JOHNSTON  21 Jan 1902Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F6743
46 COMBA / STEEN  14 Mar 1869Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11685
47 COMBA / STEEN  15 Feb 1864Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11666
48 COMBA / DUNFIELD  8 Oct 1862Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11620
49 CHURCH / FORSYTHE  19 Feb 1873Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12372
50 BOLE / STEEN  11 May 1858Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12401

1 2 Next»