Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario 


Married

Matches 1 to 50 of 54

1 2 Next»

   Family    Married    Family ID 
1 AFFLECK / SCOTT  4 Sep 1900Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12433
2 AIKEN / REID  15 Sep 1870Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12392
3 BARNETT / MCMUNN  9 Jan 1862Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12386
4 BLAIR / GROVES  18 Jun 1901Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12425
5 BOLE / STEEN  11 May 1858Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12401
6 CHURCH / FORSYTHE  19 Feb 1873Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12372
7 COMBA / DUNFIELD  8 Oct 1862Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11620
8 COMBA / STEEN  15 Feb 1864Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11666
9 COMBA / STEEN  14 Mar 1869Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11685
10 CROZIER / JOHNSTON  21 Jan 1902Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F6743
11 CROZIER / JOHNSTON  6 Sep 1904Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F6744
12 DICKSON / MCDONALD  14 Dec 1865Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F9584
13 DONALDSON / JOHNSTON  8 Jul 1908Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12421
14 DOUGLAS / SHAW  25 Nov 1902Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11944
15 ELLIS / STEEN  24 Dec 1860Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12399
16 FORSYTHE / INGLIS  26 Jul 1871Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12377
17 GIBBONS / STEEN  11 Nov 1878Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F7276
18 GILLARD / MILLAR  14 Jun 1905Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F10553
19 GREEN / DONALDSON  12 Nov 1901Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F4550
20 GROVES / SCOTT  19 Oct 1904Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12424
21 GROVES / WILSON  20 Oct 1870Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12417
22 HAISH / FORBES  18 Oct 1859Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12376
23 HUNT / DONALDSON  27 Jun 1905Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F4347
24 HUNT / SEWARD  23 Apr 1866Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12405
25 JACKSON / QUIGLEY  23 Mar 1871Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12383
26 JULIAN / MILLAR  9 Sep 1906Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11961
27 JULIAN / ROYCE  16 Oct 1907Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12427
28 LEDGERWOOD / GREEN  17 Apr 1862Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F5360
29 LENNAN / MILLAR  26 Dec 1859Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11574
30 LINDSAY / SCOTT  Dec 1907Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12431
31 MCGEE / DUNFIELD  14 Mar 1866Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12123
32 MCMUNN / FORSYTHE  1 Jul 1879Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12378
33 MCVICAR / RITCHIE  19 Nov 1902Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12429
34 MILLAR / CUTHBERTSON  5 Dec 1865Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11581
35 MILLAR / MACDOWELL  Sep 1900Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11911
36 MILLER / MILLAR  11 Aug 1865Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11582
37 NAISMITH / DUNFIELD  27 Jun 1865Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12280
38 NEEDHAM / LOWE  13 Apr 1859Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11587
39 NEEDHAM / NEEDHAM  20 Oct 1864Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11814
40 PARKER / DONALDSON  19 Jun 1907Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F4548
41 POLLOCK / MCMUNN  26 May 1874Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12385
42 RICHARDSON / MCMUNN  3 Sep 1863Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12388
43 SCOTT / MCMUNN  2 Mar 1879Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12387
44 SCOTT / SCOTT  22 Feb 1861Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12394
45 SERSON / SERSON  6 Feb 1860Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F5912
46 SEWARD / MCCONKIE  18 Apr 1866Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12406
47 SHAW / COMBA  16 Apr 1874Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11648
48 SPARLING / DACK  1 Jul 1880Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F2747247
49 STEWART / MACDOWALL  14 Mar 1909Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F11924
50 STEWART / SCOTT  8 Sep 1868Methodist Marriage, Pakenham & District, Lanark Co., Ontario F12396

1 2 Next»